Мең

Мең шигырьдән мең самолет ясап,
Кәгазь очкыч ясап бер көнне,
Ераккарак моннан, ераккарак миннән –
Офыкларга кадәр очыртасы иде!..

Сез яттыгыз, ятасыз, ятачаксыз
Өметләнеп: “Беркөн укырлар!..”
Белмәдегез, белмисез һәм белмәссез:
Әйләнәдә тулган сукырлар…

Сүзләрсез дә аңлашыла ла бу!
Ләкин хисләр алдый, кайвакыт.
Шундый чор шул – шигырьләрдән бөкләп
Самолетлар ясар вакыт…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =